Nygaard fabrikker

Gammel fabrikkbygning beliggende inntil Anlaelva i Arnljot Gellines vei 35, Oslo. Fabrikken totalrenoveres for annet formål, men skal beholde sin opprinnelig fasade. Utbedring av fabrikkpipe og rehabilitering av fasade utførs av oss. Vår del av prosjektet er finansiert av kulturminnefondet.


Byggforskserien. 752.410

Schadler AS v/ Murmester Roar Gulbrandsen har vært en viktig bidragsyter til siste utgave av byggforskserien 752.410, Skader på skorsteiner. Årsaker og utbedring.


Kjøp den her

OSLO Kommune, Boligbygg KF

Gjennom 2014-2015 har vi utført videokontroll av mer enn 500 skorsteiner.

Inspeksjon og kartlegging av 663 leiligheter.


Observatoriet, Universitetet I Oslo

Utbedret ventilasjonskanaler hos UIOs velkjente bygning.


Utskifting av skorsteinstopper, Bogstad Gård

Arbeidet gikk ut på utskifting av skorsteinstopper med vår patenterte heisemetode. Samtlige skorsteinstopper ble skiftet uten bruk av stillas.

Foring av skorsteiner med våre pimpsteinsrør.


Rehabilitering av fabrikkskorstein Møllebyen, Moss

Gammel fabrikkskorstein som ikke lenger er i bruk hadde store skader og mye nedfall av telgstein. Arbeidet var utskifting av skadet stein i hele skorsteinens lengde, total ommuring av to øverste meter og oppmaling av bånd.

Skorsteinen er ca. 20m høy frittstående. Årsaken til skadene er blant annet feil bruk av materialer ved tidligere reparasjoner. Etter enighet med kultminnevernet i Moss ble det nå benyttet egnet teglstein og hydraulisk kalkmørtel til rehabiliteringen. Skorsteinen er i mye bevegelse som gjør at moderne sementholdig mørtel sprekker og stein løsner.

Byavisa i Moss skrev et stykke om arbeidet.


Utskifting av 260 skorsteinstopper, Blåfjellet Borettslag

Arbeidet gikk ut på utskifting av skorsteinstopper med vår patenterte heisemetode. Samtlige skorsteinstopper ble skiftet uten bruk av stillas.


Ommuring av skorsteinstopper, Oslo Kommune Undervisningsbygg

Oppdrager gikk ut på ommuring av skorsteinstopper og foring av skorstein til sentralfyr på en rekke av skolene i Oslo, blant annet Oslo Katedralskole, Bolteløkka Skole, Majorstuen Skole, Uranienborg Skole, Groruddalen Skole, Tøyen Skole, Sofienberg Skole, Ullern Skole, Ila Skole


Utskifting av 132 skorsteinstopper, Etterstadsletta Sør

Arbeidet gikk ut på utskifting av skorsteinstopper med vår patenterte heisemetode. Samtlige skorsteinstopper ble skiftet uten bruk av stillas.


Ommuring av skorsteinstopper, NSB, ROM EIENDOM

På oppdrag for ROM EIENDOM skiftet vi ut skorsteinstopper på Kongsvinger og Sørumsand stasjon.


Rehabilitering av 196 Leca skorsteiner, Stovner Borettslag.

Leca skorsteiner produsert før 1987 er av dårlig kvalitet. Innvendig foringsrør sprekker.

Oppdraget var å skifte ut samtlige foringsrør i alle 196 skorsteiner. Vi dro ut alle de gamle rør for så å montere nye Isokern Pimpsteinsrør.