Pipetopp

Defekt skorsteinstopp er gjerne et resultat av mange års forvitring i hardt klima. Røyken kan ofte kondensere i skorsteinstoppen og skape et fuktig klima, som igjen fører til frostsprengning. Det er meget viktig at dette tas på alvor da det er svært farlig ved nedfall av stein.


Dette gjelder spesielt eldre bygårder hvor det ofte befinner seg mennesker i nedfallssonen.Kontakt oss!
Defekt skorsteinstopp