Røyksuger

Kunstig trekk benyttes når man ikke på annen måte kan oppnå nødvendig trekk i en godkjent skorstein.


Det kan monteres et ildsted med innmontert vifte.

Det kan monteres røyksuger på toppen av skorsteinen.

Vifte i ildsted vil kunne blåse passede trykkluft igjennom brensellaget inne i forbrenningsrommet.

Røyksuger montert på toppen av skorsteinen vil kunne suge ut røyken.


Problemer som kan oppståBlir suget for stort kan viften ødelegges på grunn av hete. Blir røyken for kald vil denne gå over til tjæredannelse og røyksugeren vil tette seg og stoppe. Røyksuger kan vanskeliggjøre feiing.Når benytter man kunstig trekk?


Når det er ventilasjonsanlegg i boligen som skaper undertrykk.

Ved feil dimmensjonering av ildsted / skorstein.


Forutsetting for bruk av røyksuger er at fyringsanlegget skal fungere når strømmen er borte. Røyksuger skal kun løftes bort, slik at fyring kan skje når strømmen er borte, dette betegnes som beredskap i følge plan- og bygningsloven.Kontakt oss!
Røyksuger, skorsteinsvifte