Undertrykk

Undertrykk oppstår når luftmengden som transporteres ut av huset er større enn luftmengden som tilføres. Det er flere årsaker til dette:


Nye hus er meget godt isolert med liten luftgjennomstrømning rundt dører og vinduer.

Eldre hus og leiligheter er blitt restaurert, og gjerne etterisolert rundt nye dører og vinduer, derav liten luftgjennomstrømning.

Avtrekksvifter på bad og kjøkken skaper undertrykk.

Få eller ingen lufteventiler.


Har du undertrykk i din leilighet? Dersom du sliter med dårlig trekk i din ovn / peis kan man gjøre enkle grep for å kartlegge problemet. Før du fyrer opp skal du åpne et vindu eller en balkongdør slik at du er sikret rikelig tilluft. Så skal du fyre opp i ditt ildsted og se hva som skjer med røyken. Dersom du fortsatt opplever de samme problemene må det være andre/flere årsaker. Skorsteinen kan ha dårlig trekk, og ildstedet kan være feil dimensjonert i forhold til skorsteinens tverrsnitt og høyde.Bestill
Undertrykk