Glidestøp

Piperehabilitering med Schädlermetoden kort oppsummert:

Røykkanalens innvendig tverrsnitt forblir tilnærmet uendret. Dette er spesielt viktig i flermannboliger med flere ildsteder tilkoblet samme røykkanal.

Ved å bruke patentert spesialverktøy utføres alt arbeid innvendig i skorstein fra dens allerede eksisterende åpninger(Sot-, feieluke og topp). Huset innvendig forblir dermed uskadet. Røykkanalens innervegger blir rengjort med tilpasset verktøy.

I den gamle røykkanalen glidestøpes en keramisk fiberarmert masse(Schädlerit Plus), som er garantert gass-, røyk- og lukttett uten fuger og med god varmebestandighet. Dette forbedrer trekken vesentlig og fremtidige avleiringer av sot og smuss reduseres til et minimum.h Med Schädlermetoden kan alle normale røykkanaler tettes enten de er murt i tegl, cementblokk eller leca. Kanalen trenger ikke være rett.ett. Schädlermetoden gjør det enkelt å bytte ildsted ved senere tidspunkt.


Kontakt oss nå
Glidestøp