Størrelse

Sjekk om ildstedet er tilpasset størrelsen på skorsteinsløpet.

En peis trenger 4-600m3 luft pr. time. Får ikke peis tilstrekkelig luft blir det vakuum i boenheten.Luftmengdene må kunne mottas i skorsteinsløpet.

Opptenning

Lag en haug med mindre ved til opptenning, ca 1–2 kg.

Ildsted

Åpne friskluftstilførselen helt på ildstedet.

Tilluft

Sørg for at det er tilstrekkelig forbrenningsluft i forhold til størrelsen på Deres ildsted.

Ventiler i yttervegg må åpnes. Mangler det ventiler må vindu / dør åpnes ved oppfyring.

Opptenning

Bruk opptenningsbrikett, stump av stearinlys e.l.

Kuldepropp

Er det kuldepropp i skorsteinsløpet. Tenn en avis. Stikk avisen opp i peisen eller i ovnen. Sotluke kan også benyttes.

Driftstemperatur

Ovner med mye glass trenger mer opptenningsved for å oppnå driftstemperatur.

Tidlig fase

La døren stå på gløtt. Etter 5–10 min. vil varmen danne god trekk gjennom pipa, og du kan lukke døren.

Etter ytterligere 10–20 min. vil det være et godt lag med glør i ovnen.

Legg på mer ved. 2–3 vedkubber som plasseres med et par cm mellomrom. Bruk ved som passer til ovnen. Bruk «kløyvet» brensel.

Fyring

Det er endestykkene på veden som utgir mest gass – unngå å legge endestykkene mot glass.

Hvis ovnen har glass på tre sider, stables kubbene mot bakvegg.

Når ilden blusser opp, reduser lufttilførselen, men pass på at flammene er lyse i toppen.

Fyr med god trekk for å oppnå god forbrenning kreves mye luft. Små og hyppige ilegg anbefales.

Brenn aldri uten lufttilførsel.

Aldri!

Rundfyring

Unngå rundfyring, full ovn og liten trekk kan medføre at det dannes beksot (blanksot) i skorsteinensløpet.

Sikkerhet

Aske oppbevares i en ubrennbar beholder. Aske kan være brannfarlig i flere dager.

Sotbrann. Steng luker og ventiler. Kontroller loft og kjeller (røykutvikling?)