Ommuring av skorsteintopper

Vi er spesialister på utskifting av skorsteinstopper av teglstein.

Det er mange skorsteinstopper i Oslo som bør skiftes ut. Frostspregning og kraftig vind kan medføre nedfall av telgstein som er meget farlig. Med vår patenterte heisemetode kan vi skifte deres skorsteinstopp på meget kort tid uten bruk av stillas. Toppen måles først opp, mures på vårt lager og transporteres til kunde. Deretter heises den på plass.


BEFARING I DAG

BESTILL