Videokontroll

Vi utfører videokontroll med tilstandsrapport av alle typer skorsteiner og vertikale luftekanaler

Under inspeksjonen dokumenteres alle feil og mangler med videofilm, eller bilder. Rapport i henhold til Brann- og feievesenets krav.


Bestill